Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Проучване за ефекта от Програмите за компенсации

Стартира онлайн проучване сред българската бизнес общност за оценяване на ефектите на програмите за компенсации за високите цени на електроенергията. В него са поканени да се включат всички собственици и представители на фирми и предприятия и да споделят своя опит и впечатления от мерките, приложени от държавата, за да смекчи икономическите последици от непосилно високите ценови нива на тока в периода 1 октомври 2021 – 31 март 2023. Проучването се изпълнява от експертите на elca.bg по поръчка на Министерство на енергетиката.

В този период драстичното увеличение на цените на електрическа енергия доведе до значителни затруднения на бизнеса, в някои случаи до съществено ограничаване на дейността, спиране на производството и рязко влошаване на икономическото състояние на стопанските субекти не само в България, но и в цяла Европа. Плащането на непосилни, в пъти по-високи сметки за електрическа енергия, успоредно с негативните последици от пандемията СОVID-19, създаде рискове не само за отделните предприятия и отрасли, но и за икономиката като цяло. Целта на проучването е да бъдат измерени, анализирани и оценени ползите от програмите за компенсации и как те са подпомогнали бизнесите да задържат своите позиции и да продължат да предлагат конкурентни цени и качество.

Проучването се изпълнява от екипа на elca.bg и е на разположение на всички бизнеси в България - като потребители на свободния енергиен пазар те имат право да бъдат информирани и да участват в процесите, които ги засягат.

elca.bg също очаква с интерес да научи мнението и опита на бизнес общността, за да може да съдейства за предлагането на още по-добри и полезни за компаниите решения в бъдеще.