Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

 Свободният пазар изисква информирани решения - ELCA.bg Ви помага да ги вземете

Свободният пазар изисква информирани решения - ELCA.bg Ви помага да ги вземете

За да оптимизирате разходите за електроенергия за вашия бизнес, сравнете всички оферти с ЕLCA.bg

?

Какво е важно да знаете?

Независимо колко е голяма вашата компания, сметките за електроенергия са важна част от разходите за бизнеса.

В еlca.bg разбираме, че в зависимост от мащаба и особеностите на вашата дейност, са необходими и специфични решения. Затова се стремим да намерим най-добрата оферта за вашите индивидуални нужди.

Тарифи и цени

—— Условия по договора

Не само цената е важна!

Когато сравнявате офертите на различните търговци на електроенергия, не винаги най-евтиното предложение е най-добрият избор. Четете „дребния шрифт“ и всички условия по договора за доставка на ток и особено възможностите за едностранно прекратяване, неустойки, опции за промяна на цената.

Важно е да изберете доставчик на електроенергия, който гарантира сигурност, надеждност, високо качество на обслужване и спазва поетите в договора ангажименти. Допълнителните отстъпки, бонуси и програми за лоялност, които предлагат някои от търговците на ток, също са фактор при избора.

—— ИЗБОРЪТ

Доставчика на електроенергия

Според проучване, проведено сред малките и средни предприятия, повече от 90% от фирмите срещат затруднения при сравняване на различните оферти на електроенергийния пазар и избора на доставчик. Непълната и неясна информация, объркващите оферти, необходимите усилия и време, както и недоверието в по-малко известните играчи на пазара, са част от въпросите, които възпрепятстват решението за смяна на доставчика на ток.

От друга страна обаче, изборът на нов доставчик на електроенергия предлага възможност за реализиране на сериозни спестявания за бизнеса и оптимизиране на сметките за електроенергия.

Потърсете оферта

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията

Посочете оператора, който управлява електроразпределителната мрежа на територията на Вашия обект.

Как да изберете доставчик на ток?

1

Проверете кога изтича вашият договор за доставка на електроенергия

Обърнете внимание на срока на настоящия договор и клаузите, свързани с прекратяването му. Внимавайте за неустойки при предсрочно прекратяване.

Ако имате нужда от съдействие, нашите експерти са на разположение за безплатна консултация на телефон 0700 40 220 или на hello@elca.bg.

2

Сравнете най-добрите оферти и изберете вашия доставчик на електроенергия с ELCA.bg

Сравнете оферти за ток, подходящи за вашия бизнес, като използвате калкулатора на elca.bg. Следвайте инструкциите и ние ще ви преведем през целия процес до намиране на най-добра сделка според консумацията на електроенергияч на вашите обекти. При сравняване на различните оферти е полезно да имате копие от последната фактура за ток. В този документ ще намерите важни референтни номера и друга информация, необходими за сключване на договорa с новия доставчик на електроенергия.

3

Подпишете договор с избрания доставчик на електроенергия и спестявайте

Прегледайте договора, предложен от търговеца на електроенергия, чиято оферта сте избрали. Обърнете внимание на клаузите, свързани с възможността за промяна на цената, неустойки при предсрочно прекратяване, допълнителни финансови ангажименти като гаранции и обезпечения и други „хитрини“, които могат да ви струват скъпо.

Договорът трябва да бъде подписан от лицето, което представлява компанията или друго упълномощено за това лице. Можете да подпишете договора с електронен подпис, на място (документите ще ви бъдат доставен с куриер) или в офисите на нашите партньори. С това се изчерпват вашите ангажименти – новият доставчик на ток ще се погрижи да финализира процедурата съгласно регулаторните правила и ще ви уведоми, когато това е факт!

Ако имате въпроси или ви е необходимо съдействие, нашите експерти са на разположение за безплатна консултация на телефон 0700 40 220 или на hello@elca.bg

 Избор на доставчик на електроенергия

  1. Сравнете офертите на различните енергийни доставчици, като използвате калкулатора на еlca.bg за цени на електроенергия.

  2. Вижте отзивите от клиенти и получете обратна връзка за услугата и коректността на конкретния търговец на електроенергия.

  3. Бъдете отворени към офертите на по-малки, независими доставчици на ток, тъй като те често предлагат конкурентни цени. Уверете се, че могат да изпълнят договорените ангажименти.

  4. Сравнете сроковете за плащане и последствията при забава в новия договор за доставка на електроенергия.

  5. Обърнете внимание на клаузите на договора с избрания от вас търговец на ток, свързани с възможността за промяна на цената, неустойките при предсрочно прекратяване, допълнителните финансови ангажименти като гаранции и обезпечения и други условия, написани с дребен шрифт.

  6. Бъдете предпазливи при подновяване на договора с настоящия доставчик на електроенергия - обикновено предлаганите оферти за подновяване не са толкова атрактивни, колкото тези на другите търговци на електроенергия. Винаги използвайте еlca.bg за актуално сравнение на офертите на пазара.

  7. В случай че до този момент не сте сменили доставчика на електроенергия и ви обслужва ЧЕЗ, ЕВН, Енерго про или Златни Пясъци като Доставчик от последна инстанция, имайте предвид, че тези ценови условия не винаги са най-добрата възможност. Потърсете алтернатива и може да излезете от договора без неустойки, като реализирате спестявания от вашите сметки за ток.

  8. Проверете дали доставчиците на електроенергия предлагат допълнителни бонуси, услуги и продукти – това може да промени цялостната картина.

Намерете най-добрата оферта за електроенергия за вашия бизнес с еlca.bg

Не губете време да преглеждате списъци с търговци на електроенергия и да се опитвате да сe свързвате с тях. Elca.bg ще ви помогне обективно да сравните офертите за ток, за да изберете най-подходящия доставчик на електроенергия за вашия бизнес.

С еlca.bg сравняването на офертите за електроенергия е напълно безплатно, прозрачно, бързо и лесно – само с няколко кликвания можете да намерите най-изгодната сделка за електроенергия за вашия бизнес. Като сравняваме както цената за електроенергията, така и други съществени условия по договора, ние ще ви помогнем да намерите индивидуално решение за вашия бизнес и енергийни нужди.

Потърсете оферта

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията

Посочете оператора, който управлява електроразпределителната мрежа на територията на Вашия обект.