Искате ли да проверим дали компенсациите са отразени във фактурите ви?

Направете информиран избор за ток за вашия бизнес

  • Вижте всички оферти на едно място

  • Сравнете цените и условията

  • Направете информиран избор

Потърсете оферта

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията

Посочете оператора, който управлява електроразпределителната мрежа на територията на Вашия обект.

Получавате ли компенсациите за скъпия ток?

Получавате ли компенсациите за скъпия ток?

Знаем, че за бизнеса е важно дали компенсациите и новите мрежови такси в сила от 1 юли 2022 г. са отразени правилно във фирмените фактури и можем да проверим.

Провери фактура

Elca.bg отговаря на вашите въпроси

На 30 юни 2022 г. парламентът одобри компенсация в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода.

Фирмите с цени под базовата няма да получат компенсация, а тези чиято цена, надвишава базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, ще получат в намален размер, така че резултативната цена след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

Повече информация за компенсациите и дали са отразени правилно във Вашите фирмени фактури можете да научите ТУК

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени в сектор Електроенергетика, считано от 1 юли 2022 година.

Увеличението на мрежовите такси от 1 юли 2022 г. е, както следва:

  • 72% на цената за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа за ЕСО

  • От 83% до над 95% увеличение на цената за пренос и достъп на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско и средно напрежение за мрежовите оператори от групите на ЕВН, Енерго Про и Електрохолд.

Намалението на цената за задължение към обществото от 7.18 лв./MWh на 0.00 лв./MWh.

Повече информация можете да намерите ТУК

Изборът на търговец на електроенергия е възможност да се възползвате от условията на свободния пазар и да намалите сметките за електроенергия за вашия бизнес. Важно е решението да бъде взето на основата на обективна информация както за цената, така и за стабилността и коректността на избрания доставчик на ток. Ето защо заедно със сравнение на офертите, elca.bg ви представя и анализ на условията в договора му.

Сравнение на офертите за ток и условията по договорите за доставка можете да направите с калкулатора на elca.bg, като попълните сумата за месечната си сметка или консумация и посочите кой е вашият мрежови оператор.

Elca.bg е онлайн услуга за сравняване на цени и други условия за доставка на електроенергия. Платформата позволява на всеки потребител бързо и лесно да съпостави офертите на пазара и договорите на търговците на ток и да му помогне да избере най-подходящия доставчик на електроенергия.

Elca.bg не е обвързана с търговци на електроенергия или разпределителни дружества и се финансира със собствени средства. Инвеститор в elca.bg е „Витоша Венчър Партнърс - Фонд I“ КД, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Безплатна онлайн услуга за сравняване на цени и други условия за доставка на електроенергия в България. С elca.bg всеки потребител на ток може да намери най-подходящата оферта и да избере търговец на електроенергия за своя бизнес.

За нас

Потърсете оферта

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията

Посочете оператора, който управлява електроразпределителната мрежа на територията на Вашия обект.