Искате ли да проверим дали компенсациите са отразени във фактурите ви?

Намерете най-добрата оферта за ток за Вашия бизнес

  • Вижте всички оферти на едно място

  • Сравнете цените и условията

  • Направете информиран избор

Потърсете оферта

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията

Посочете оператора, който управлява електроразпределителната мрежа на територията на Вашия обект.

Как да намерите най-добрата оферта за електроенергия

Как да намерите най-добрата оферта за електроенергия

Като потребители на електроенергия можете да направите информиран избор за доставка на ток при възможно най-добри условия

Научи повече

Elca.bg отговаря на вашите въпроси

Изборът на търговец на електроенергия е възможност да се възползвате от условията на свободния пазар и да намалите сметките за електроенергия за вашия бизнес. Важно е решението да бъде взето на основата на обективна информация както за цената, така и за стабилността и коректността на избрания доставчик на ток. Ето защо заедно със сравнение на офертите, elca.bg ви представя и анализ на условията в договора му.

Сравнение на офертите за ток и условията по договорите за доставка можете да направите с калкулатора на elca.bg, като попълните сумата за месечната си сметка или консумация и посочите кой е вашият мрежови оператор.

Elca.bg е онлайн услуга за сравняване на цени и други условия за доставка на електроенергия. Платформата позволява на всеки потребител бързо и лесно да съпостави офертите на пазара и договорите на търговците на ток и да му помогне да избере най-подходящия доставчик на електроенергия.

Elca.bg не е обвързана с търговци на електроенергия или разпределителни дружества и се финансира със собствени средства. Инвеститор в elca.bg е „Витоша Венчър Партнърс - Фонд I“ КД, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Няма ограничения и доставчик на електрическа енергия може да се сменя всеки месец с подаване на Заявление за смяна на доставчик. За да се изпълни процедурата за смяна на доставчик от 1-во число на даден месец, Заявлението трябва да се подаде не по-късно от 10-то число на предходния месец. Ако заявите смяна след 10-то число, то тя ще бъде факт от 1-во число на по-следващия месец.

Смяната на доставчика в голяма степен зависи от договорените условия с вашия настоящ доставчик на електроенергия. Внимателно следете за „дребния шрифт“ в договорите, предлагани от търговците на ток.

Да, могат, но при настоящите динамично променящи се условия цените на регулирания пазар са по-изгодни за битовите потребители в сравнение с тези на свободния.

Безплатна онлайн услуга за сравняване на цени и други условия за доставка на електроенергия в България. С elca.bg всеки потребител на ток може да намери най-подходящата оферта и да избере търговец на електроенергия за своя бизнес.

За нас

Потърсете оферта

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията

Посочете оператора, който управлява електроразпределителната мрежа на територията на Вашия обект.