Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Спестете от сметките за ток за вашия бизнес

  • Вижте всички оферти на едно място

  • Сравнете цените и условията

  • Направете информиран избор

Потърсете оферти за ток

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията
Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

А дали промените, които вашият търговец на електроенергия ви предлага, са най-добрoтo решение за вас и за бизнеса ви?

Провери

Elca.bg отговаря на вашите въпроси

Крайната цена на електроенергията за бизнеса в България се формира от:

  • Мрежови тарифи и задължения към обществото – определят се от Енергийния регулатор (Комисия за енергийно и водно регулиране) и зависи от Оператора на разпределителната мрежа, мощността на обекта, нивото на присъединяване към мрежата (Средно, Ниско, Високо). Актуалното ценово решение на КЕВР може да прегледате тук: https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2023/res_c_14_23.pdf

  • Енергийна компонента – договаря се с Търговец на електроенергия и може да бъде фиксирана или променлива (динамична). Динамичните тарифи най-често са обвързани с нивата на енергийната борса (Българска Независима Енергийна Борса) плюс надбавка, която се определя в зависимост от профила, обема потребление и типа клиент. В тази част потребителите могат да избират оптимален план за доставка на електроенергия и да разчитат на съдействие от elca.bg. Актуалните цени на БНЕБ може да намерите тук: https://ibex.bg/dam-history.php 

  • Данъци – 20% Данък добавена стойност и 1 EUR/MWh

Изборът на търговец на електроенергия е възможност да се възползвате от условията на свободния пазар и да намалите сметките за електроенергия за вашия бизнес. Важно е решението да бъде взето на основата на обективна информация както за цената, така и за стабилността и коректността на избрания доставчик на ток. Ето защо заедно със сравнение на офертите, elca.bg ви представя и анализ на условията в договора му.

Сравнение на офертите за ток и условията по договорите за доставка можете да направите с калкулатора на elca.bg, като попълните сумата за месечната си сметка или консумация и посочите кой е вашият мрежови оператор.

Няма ограничения и доставчик на електрическа енергия може да се сменя всеки месец с подаване на Заявление за смяна на доставчик. За да се изпълни процедурата за смяна на доставчик от 1-во число на даден месец, Заявлението трябва да се подаде не по-късно от 10-то число на предходния месец. Ако заявите смяна след 10-то число, то тя ще бъде факт от 1-во число на по-следващия месец.

Смяната на доставчика в голяма степен зависи от договорените условия с вашия настоящ доставчик на електроенергия. Внимателно следете за „дребния шрифт“ в договорите, предлагани от търговците на ток.

Elca.bg е онлайн услуга за сравняване на цени и други условия за доставка на електроенергия. Платформата позволява на всеки потребител бързо и лесно да съпостави офертите на пазара и договорите на търговците на ток и да му помогне да избере най-подходящия доставчик на електроенергия.

Elca.bg не е обвързана с търговци на електроенергия или разпределителни дружества и се финансира със собствени средства. Инвеститор в elca.bg е „Витоша Венчър Партнърс - Фонд I“ КД, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Безплатна онлайн услуга за сравняване на цени и други условия за доставка на електроенергия в България. С elca.bg всеки потребител на ток може да намери най-подходящата оферта и да избере търговец на електроенергия за своя бизнес.

За нас

Потърсете оферти за ток

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията