Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

По-големи компенсации заради скъпия ток за предприятията до края на март 2023

Фирмите и предприятията ще получават по-големи компенсации заради високите цени на електроенергията за първото тримесечие на годината. От 1 януари до 31 март 2023 г. те ще бъдат компенсирани за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 200 лв/МВтч., която в предходната шестмесечна програма бе определена на 250 лв./МВтч.

Целта на тези мерки е намаляване на негативните последици върху бизнеса от високите енергийни цени. Програмата продължава да бъде насочена към всички около 633 хиляди небитови крайни клиенти на електрическа енергия. Тя включва и компенсиране на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за повишени технологични разходи, за да бъде ограничена възможността за поскъпване на мрежовите услуги за всички крайни потребители, в това число - и за домакинствата.

Предвижда се бюджетът й да бъде в размер на близо 330 млн. лв. Тези средствата ще бъдат осигурени от целевите вноски, които задължените лица правят във фонда „Сигурност на електроенергийната система“.

Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до 30 юни 2023 г.

С подробното решение на правителството можете да се запознаете ТУК.

Можем да помогнем на всеки бизнес потребител на ток!

Искате да бъдете сигурни, че компенсациите са правилно отразени във Вашата фирмена фактура за ток?

Просто попълнете нашата форма за контакт или ни изпратете имейл на hello@elca.bg с прикачена актуална фактура и ще знаете отговора до 3 работни дни!