Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Енергийният регулатор определи нови цени от 1 юли 2022

Днес на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цените в сектор Електроенергетика, считано от 1 юли 2022 година. Какво се променя за потребителите на електрическа енергия? Как това ще се отрази на бизнеса в България? Ще има ли „изненада“ за домакинствата? Отговорите на тези въпроси се крият зад стотиците страници на решението на Енергийния регулатор, изпълнени със сложни формули, референции и препратки към различни нормативни актове. Основните моменти от регулаторното решение са:

Нови цени на мрежовите услуги за бизнеса

Намалението на цената за задължение към обществото от 7.18 лв./MWh на 0.00 лв./MWh – преглеждайте Вашите фактури и следете за лоши практики на прехвърляне на спестяването от задължение към обществото към цената на електроенергията.

Увеличение на мрежовите такси:

  • 72% на цената за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа за ЕСО

  • От 83% до над 95% увеличение на цената за пренос и достъп на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско и средно напрежение за мрежовите оператори от групите на ЕВН, Енерго про и Електрохолд.

Кварталният магазин във Варна, който месечно консумира 15 MWh и има предоставена мощност 30 КW от днес ще плаща 547 лв. повече или 65% увеличение на регулираните от КЕВР цени, от които така или иначе не може да избяга. До вчера парите за мрежата (Енерго про и ЕСО) заедно със задълженията към обществото струваха на този бизнес 843 лв. без ДДС., а от днес при нулеви разходи за задължение към обществото, стойността на мрежовите услуги е 1390 лв.

За домакинствата

Добрата новина за собственика на кварталния магазин от Варна е че сметката му у дома ще нарасне само с 4% или 2 лв. при пестелива консумация от 300 кВТч. Увеличението на мрежовите тарифи е компенсирано от намалената цена за енергията.

За малки производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия

Прогнозната пазарна цена, по която съответния краен снабдител изкупува количеството електрическа енергия, което не е използвано за собствено потребление, считано от 1 юли 2022 година е 395.67 лв./MWh.

Вижте решението на КЕВР

Въпроси

На 30 юни 2022 г. парламентът одобри компенсация в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода.

Фирмите с цени под базовата няма да получат компенсация, а тези чиято цена, надвишава базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, ще получат в намален размер, така че резултативната цена след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

Повече информация за компенсациите и дали са отразени правилно във Вашите фирмени фактури можете да научите ТУК

Цените на мрежовите услуги като достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа, както и цена за задължения към обществото се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се заплащат от всички клиенти, както на регулирания, така и на свободния пазар.

На договаряне подлежи единствено цената на електрическата енергия и свързаните с нея разходи за балансиране на потреблението. Цената на тока зависи от индивидуалния профил на потребление на клиента, периода на доставка, котировките на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ) и борсите на електрическа енергия в региона, сроковете на договора и условията на плащане.

Цените на мрежовите услуги като достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се заплащат от всички клиенти, както на регулирания, така и на свободния пазар.

Клиентите заплащат и цена за Задължения към обществото, която също подлежи на регулиране от КЕВР.

На свободния пазар на електроенергия се заплащат: Цена за електрическа енергия; Цени за мрежови услуги; Цена за задължения към обществото; Данъци, определени от държавата, като акциз, ДДС и др.

На договаряне подлежи единствено цената на електрическата енергия и свързаните с нея разходи за балансиране на потреблението. Цената на тока зависи от индивидуалния профил на потребление на клиента, периода на доставка, котировките на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ) и борсите на електрическа енергия в региона, сроковете на договора и условията на плащане.

Компенсации за високите цени на електроенергията

Другата важна новина от последните дни, е новият механизъм за компенсация на високите цени на електроенергията, който ще действа за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. На 30 юни 2022 г. депутатите окончателно одобриха компенсация в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода Не се изплаща компенсация за фирми с цени под базовата цена от 250 лв/MWh. На компании с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

На практика за собственика на магазина във Варна това означава, че всеки месец до края на годината заедно с мрежовите такси ще трябва да плаща още около 4,000 лв. за консумираната електроенергия от 15 МВч.

Историята

Решението за компенсациите дойде след много емоции и отхвърлянето му в парламентарната Комисия по бюджет и финанси на 28 юни 2022. Последва остра реакция на работодателските организации. Бизнесът определи решението на Комисията за неприемане на компенсации за високите цени на електроенергията като "недалновидно и изключително вредно - и за българската икономика, и за всеки български гражданин". www.bia-bg.com/news/view/30432/

Няколни дни по-късно решението на Народното събрание да одобри компенсациите за бизнеса заради високите цени на тока успокои напрежението и Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с позиция, подчертавайки положителната оценка за взетото от депутатите решение, като не пропуснаха да разкажат и неговата предистория.

Ето и пълния текст на съобщението до медиите:

Както вече сте информирани, късно снощи (30 юни 2022 г.) с 203 гласа „за“, 1 „против“ и 20 „въздържал се“ Народното събрание прие на второ четене в пленарна зала предложението компенсациите за бизнеса срещу високите цени на ел.енергията да са 100% над цена от 250 лв. за мегаватчас. Компенсациите ще се прилагат от 1 юли до 31 декември 2022 г. Решението фактически обедини всички парламентарни групи, които след дълги дебати все пак преодоляха различията си и си припомниха, че са избрани, за да защитават интереса на българските граждани и, в частност – на българската икономика. Това заслужава нашата положителна оценка, а онези, които не успяха да преодолеят дребнавостта и тесногръдието, нито положиха достатъчно усилия да вникнат във важността на решението, да послужат за негативен пример на бъдещи членове на парламента.

Длъжни сме да припомним историята на това изстрадано решение, защото историята трябва да се помни, за да не се повтаря. Още повече, че отсега сме наясно, че същата тази история ще ни се наложи да преживеем през есента, когато започнат дебатите по Държавния бюджет за 2023 г. и когато отново ще трябва да обясняваме на народните представители защо е необходимо да бъде осигурена ел.енергия на достъпна и справедлива цена и защо неприлично високите цени на ел. енергията не са проблем само на небитовите потребители, а на цялото общество, тъй като генерират инфлация и обедняване на всеки български гражданин. И, не на последно място, правят българската икономика неконкурентоспособна, тъй като международните ни конкуренти ползват по-евтина енергия, респективно – продукцията им е с по-ниска себестойност, а това прави българското производство непродаваемо.

За проблема с високите цени на ел.енергията Асоциацията на организациите на българските работодател (АОБР), обединяваща национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, алармира от лятото на 2021г.. Трудно е да бъдат изброени изпратените становища и писма, и проведените формални и неформални срещи с отговорните институции, и изключителните усилия, които през тази една година АОБР положи, за да бъде осигурена предвидимост и стабилност на енергийния пазар.

През пролетта на 2022 г. два пъти АОБР организира и отменя ефективни протестни действия след поети от страна на Правителството ангажименти за решаване на проблема с компенсациите за небитовите потребители. И двата пъти поетите ангажименти не бяха изпълнени, а се наложи да чакаме до последния момент решение на Народното събрание, няколко часа преди да изтече крайният срок за компенсиране на ел.енергията.

Поради очевидното неразбиране на проблема, длъжни сме още веднъж да поясним следното:

Компенсациите за небитовите потребители не са за сметка на държавния бюджет (т.е. на данъкоплатците), а са за сметка на т.нар. неочаквани печалби на производителите на ел.енергия и се поемат от Фонда за сигурност на енергийната система (ФСЕС), средствата в който се акумулират в крайна сметка от пари на бизнеса.

В групата на небитовите потребители попадат не само производствени предприятия, но и обществени институции като общини, болници, училища, детски градини, социални заведения, религиозни храмове, музеи, театри, читалища и др.

Средната цена на енергийния микс в България, по данни на Министерството на енергетиката, е 250 лв. за мегаватчас. В тази средна цена влиза субсидираната евтина енергия за бита (82 лв.). По данни на КЕВР и изчисления на АОБР, цената на микса на държавните производители, който покрива цялото потребление на небитовите потребители в България, е под 200 лева за мегаватчас. За сравнение, средната цена на ел.енергията в Европа за МСП е 201 лв., за енергийноинтензивната индустрия е 135 лв., а за бита е 296 лв. за мегаватчас.

Ако Народното събрание не беше гласувало компенсации, от 1 юли 633 000 небитови потребители на ел.енергия трябваше да заплащат цени в размер над 600 лв., като вече има прогнози за достигане през зимата на следващата година на цени от порядъка на 1000-1500 лв. Тези стойности неминуемо щяха да бъдат начислени в себестойността и в крайната цена на произвежданите стоки и услуги, което от своя страна означава инфлация, обедняване, закриване на производства и работни места! Ето защо,проблемът засяга всеки български гражданин!

Бизнесът не иска помощи и подаяния, а възстановяване на надвзетото, и то – частично!Бизнесът иска прогнозируем енергиен пазар на достъпни цени, за да може продукцията му да е конкурентоспособна, да не се трупа инфлация, да поддържа качествени работни места, икономиката и обществото да се развиват възходящо, а не кризисно.

Потърсете оферти за ток

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията