Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Народното събрание прегласува решението си за компенсациите за небитовите потребители на електроенергия през 2023 г.

С решение от 6 декември 2022 г. Народното събрание актуализира решението си от 8 ноември т.г. за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите потребители на електрическа енергия.

До прегласуване на текстовете се стигна след протест на работодателските организации. Както вече писахме с първото решение Парламента определи, че през 2023 г. небитовите потребители на електрическа енергия ще получават компенсации в размер на 100 на сто за ползваната от тях електроенергия на цена на сегмента „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ за съответния месец над прага от 200 лв. за мегаватчас (MWh).

Според работодателските организации това решение дава стабилност, предвидимост и по-ниска цена на електроенергията за небитовите потребители, което им дава възможност да планират своите производства и да бъде конкурентоспособни в рамките на ЕС и извън него. Компенсирането на бизнеса и на обществените потребители на електроенергия по никакъв начин не натоварва бюджета. Това са средства, които са платени и изработени от българския бизнес и част от тях се връщат обратно. Граница от 200 лв./MWh възстановява конкурентоспособността и би подпомогнала постигането на целите за влизане в еврозоната, без да застрашава функционирането на българската енергетика.

Работодателските организации призоваваха бизнеса да направи усилия за задържане и връщане на цените, като използва намалението на цената на електрическата енергията и като търси и други резерви. Според председателя на АИКБ такива усилия трябва да направи цялото ни общество, за да се укроти инфлацията и да постигнем целта България да е в еврозоната от 1 януари 2024 г. Решението за това ще се взима през м. май и според него в месеците дотогава трябва да бъдат положени усилия да отговорим на критериите за инфлацията. Това ще спомогне и за по-нататъшна конвергенция на доходите и ускоряване на икономическия растеж.

Потърсете оферта

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията

Посочете оператора, който управлява електроразпределителната мрежа на територията на Вашия обект.