Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Компенсациите за високите цени на тока – да бъдат или да не бъдат?

Синхронизирани като време, но абсолютно противоположни като позиция, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Европейската комисия повдигнаха темата за програмата за компенсация на високите цени на тока. Първите с искане за одобрение на същата от Министерски съвет до края на 2023 година в съответствие с решението на Парламента, а Комисията - с препоръка за прекратяване на помощите и пренасочване на средствата целево за намаляване на бюджетния дефицит.

В продължение на 18 месеца пазарът на електроенергия бе нестабилен и освен високите ценови нива отбелязваше и ценови рекорди. Държавата подпомагаше бизнеса да се справи с тях чрез механизми за енергийна компенсация. През последните месеци стойностите, на които се търгува електроенергията на борсата, се нормализираха, а средната борсова цена вече втори месец е под нивото за активиране на тези мерки (200 лева/МВч).

Работодателите обаче изразиха загриженост във връзка липсата на инициатива за удължаване на програмата за компенсация и адресираха проблема в отворено писмо на АОБР до правителството, призоваващо за приемането на нови мерки, които да предоставят сигурност на предприятията, да им даде възможност да планират, да инвестират и да се справят с волатилността на енергийния пазар.

В същото време Европейската комисия настоя държавата да спре прилагането на тези неефективни според нея мерки, тъй като намаляват ценовия стимул и не са насочени към най-уязвимите.

Във времена на непредсказуемост и нестабилни цени на електроенергията бизнесът наистина се нуждае от механизъм за защита, който да гарантира устойчивостта на предприятията и да осигури конкурентоспособността им. Разработването и прилагането на нова програма за таргетирана подкрепа от друга страна изисква оценяване на ефектите от действащите в продължение на 18 месеца мерки. И тук основната роля е не само на отговорните институции, но и на бизнеса - от кварталния магазин, фризьорския салон, детската градина, до големия производител. Само чрез тяхната обратна връзка може да бъдат изведени поуките от миналото, така че да бъде разработен по-усъвършенстван, ефективен и таргетиран механизъм за компенсация на високите цени на електроенергията, който да бъде приложен тогава, когато му е времето.

elca.bg е гласът на малкия и среден бизнес на енергийния пазар! Участвайте в проучването!