Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Помощ за бизнеса при високите цени на тока

КОМПЕНСАЦИИТЕ

До 31 декември 2022 г. действа механизъм за компенсация на високите цени на електроенергията.

Компенсацията е в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода. Фирмите с цени под базовата няма да получат компенсация, а тези чиято цена, надвишава базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, ще получат в намален размер, така че резултативната цена след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh. компенсацията бе одобрена от Народното събрание на 30 юни 2022 г. и влезе в сила от следващия ден за период от 6 месеца.

Как ще се отрази новия механизъм на сметките за електронергия? Колко реално трябва да платят фирмите за консумирания ток? Ще получат ли компенсациите навреме?

Можем да помогнем на всеки бизнес потребител на ток!

Искате да бъдете сигурни, че компенсациите са правилно отразени във Вашата фирмена фактура за ток?

Просто попълнете нашата форма за контакт или ни изпратете имейл на hello@elca.bg с прикачена актуална фактура и ще знаете отговора до 3 работни дни!

Историята

Решението за компенсациите дойде след много емоции и отхвърлянето му в парламентарната Комисия по бюджет и финанси на 28 юни 2022. Последва остра реакция на работодателските организации. Бизнесът определи решението на Комисията за неприемане на компенсации за високите цени на електроенергията като "недалновидно и изключително вредно - и за българската икономика, и за всеки български гражданин". (официална позиция на АОБР от 29.06.2022)

Няколни дни по-късно решението на Народното събрание да одобри компенсациите за бизнеса заради високите цени на тока успокои напрежението и Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с позиция, подчертавайки положителната оценка за взетото от депутатите решение, като в съобщение до медиите не пропусна да разкаже и неговата предистория.

„Както вече сте информирани, късно снощи (30 юни 2022 г.) с 203 гласа „за“, 1 „против“ и 20 „въздържал се“ Народното събрание прие на второ четене в пленарна зала предложението компенсациите за бизнеса срещу високите цени на ел.енергията да са 100% над цена от 250 лв. за мегаватчас. Компенсациите ще се прилагат от 1 юли до 31 декември 2022 г. Решението фактически обедини всички парламентарни групи, които след дълги дебати все пак преодоляха различията си и си припомниха, че са избрани, за да защитават интереса на българските граждани и, в частност – на българската икономика. Това заслужава нашата положителна оценка, а онези, които не успяха да преодолеят дребнавостта и тесногръдието, нито положиха достатъчно усилия да вникнат във важността на решението, да послужат за негативен пример на бъдещи членове на парламента.

Длъжни сме да припомним историята на това изстрадано решение, защото историята трябва да се помни, за да не се повтаря. Още повече, че отсега сме наясно, че същата тази история ще ни се наложи да преживеем през есента, когато започнат дебатите по Държавния бюджет за 2023 г. и когато отново ще трябва да обясняваме на народните представители защо е необходимо да бъде осигурена ел.енергия на достъпна и справедлива цена и защо неприлично високите цени на ел.енергията не са проблем само на небитовите потребители, а на цялото общество, тъй като генерират инфлация и обедняване на всеки български гражданин. И, не на последно място, правят българската икономика неконкурентоспособна, тъй като международните ни конкуренти ползват по-евтина енергия, респективно - продукцията им е с по-ниска себестойност, а това прави българското производство непродаваемо.

За проблема с високите цени на ел.енергията Асоциацията на организациите на българските работодател (АОБР), обединяваща национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, алармира от лятото на 2021г.. Трудно е да бъдат изброени изпратените становища и писма, и проведените формални и неформални срещи с отговорните институции, и изключителните усилия, които през тази една година АОБР положи, за да бъде осигурена предвидимост и стабилност на енергийния пазар.

През пролетта на 2022 г. два пъти АОБР организира и отменя ефективни протестни действия след поети от страна на Правителството ангажименти за решаване на проблема с компенсациите за небитовите потребители. И двата пъти поетите ангажименти не бяха изпълнени, а се наложи да чакаме до последния момент решение на Народното събрание, няколко часа преди да изтече крайният срок за компенсиране на ел.енергията.

Поради очевидното неразбиране на проблема, длъжни сме още веднъж да поясним следното: Компенсациите за небитовите потребители не са за сметка на държавния бюджет (т.е. на данъкоплатците), а са за сметка на т.нар. неочаквани печалби на производителите на ел.енергия и се поемат от Фонда за сигурност на енергийната система (ФСЕС), средствата в който се акумулират в крайна сметка от пари на бизнеса. В групата на небитовите потребители попадат не само производствени предприятия, но и обществени институции като общини, болници, училища, детски градини, социални заведения, религиозни храмове, музеи, театри, читалища и др. Средната цена на енергийния микс в България, по данни на Министерството на енергетиката, е 250 лв. за мегаватчас. В тази средна цена влиза субсидираната евтина енергия за бита (82 лв.). По данни на КЕВР и изчисления на АОБР, цената на микса на държавните производители, който покрива цялото потребление на небитовите потребители в България, е под 200 лева за мегаватчас. За сравнение, средната цена на ел.енергията в Европа за МСП е 201 лв., за енергийноинтензивната индустрия е 135 лв., а за бита е 296 лв. за мегаватчас. Ако Народното събрание не беше гласувало компенсации, от 1 юли 633 000 небитови потребители на ел.енергия трябваше да заплащат цени в размер над 600 лв., като вече има прогнози за достигане през зимата на следващата година на цени от порядъка на 1000-1500 лв. Тези стойности неминуемо щяха да бъдат начислени в себестойността и в крайната цена на произвежданите стоки и услуги, което от своя страна означава инфлация, обедняване, закриване на производства и работни места! Ето защо, проблемът засяга всеки български гражданин! Бизнесът не иска помощи и подаяния, а възстановяване на надвзетото, и то – частично! Бизнесът иска прогнозируем енергиен пазар на достъпни цени, за да може продукцията му да е конкурентоспособна, да не се трупа инфлация, да поддържа качествени работни места, икономиката и обществото да се развиват възходящо, а не кризисно..

Продължението

По-малко от седмица след  обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България работодателските организации отново повдигнаха темата за компенсациите – този път през призмата на паричните потоци и риска от настъпване на ликвидна криза. В писмо адресирано до Министъра на икономиката, Министъра на енергетиката, Изпълнителните директори на  Енергийната борса и Фонд  "Сигурност на Електроенергийната Система" те сигнализираха, че "практиката досега показва, че за получаването на компенсациите изминават средно около 30-40 дни. При настоящите ценови равнища и при наложените къси интервали за извършване на плащанията за електроенергия тази практика е неработеща. Цените са такива, че плащанията на седмична база от небитовите потребители само за електроенергия надвишават приходите им от продажби." (Писмо на АОБР от 08.07.2022)

Независимо от сериозността на темата, две седмици по-късно решение по проблема не се намери и работодателите отново надигнаха глас, този път с още по-твърда позиция, предупреждавайки  за ликвидна криза на електроенергийния пазар и опасност от фалити.

В писмо до Министър-председателя от 22.07.2022 г. те поискаха в спешен порядък Министерският съвет да приеме необходимите решения и договорите между търговците на електроенергия и министерството на енергетиката да започнат да се сключват още идния понеделник. 

Понеделникът отмина и страстите на политическата сцена отново изместиха темата с прилагането на механизма за компенсации. Търговците на електроенергия повдигат безпомощно рамене и сочат към институциите. Институциите "гасят" пожари и се лутат в лабиринти без изход. Стопанските потребители очакват своите сметки с цена от 250 лв./МВтч, а работодателите отново пишат писма …

ОТВОРЕНО ПИСМО

За пореден път Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е принудена да алармира за тежък проблем, чието решение е оставено на политическото безвремие, в което българският управленски елит постави икономиката и обществото ни.

Повече от година високите енергийни цени тероризират небитовите потребители, а косвено и цялото общество, което вече бере горчивите плодове на инфлационните процеси.

Месеци наред пишем писма, правим разчети, предлагаме механизми, организираме срещи, призоваваме за разум и прагматизъм, но почти без резултат. Единственият резултат до момента е гласуваната от Народното събрание актуализация на Държавния бюджет, чрез която беше планирана компенсация на ел.енергията над прага от 250 лв./МВтч. С тази изстрадана, но необходима стъпка, обаче, не се изчерпаха отговорностите на държавата към икономиката и обществото!

За да бъде приложен Законът за държавния бюджет, Министерският съвет трябва да приеме решение за определяне на допълнителните вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, с които да се финансира програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия за периода юли-декември 2022 г. Такова решение липсва, а отговорният вицепремиер е… в отпуск!

Липсата на такова решение възпрепятства сключването на договори между Министерството на енергетиката и търговците на ел.енергия, което означава, че последните ще начислят в месечните фактури на небитовите потребители пълния размер на цената, без очакваната компенсация.

Казано иначе, само след два работни дни, на 1 август ще започне фактурирането към небитовите потребители и в тези фактури няма да има нито стотинка компенсация, а фактурираната цена ще е в пъти над икономически поносимата. Така всички български предприятия и всички обществени институции (болници, училища, детски градини, музеи, театри, общински администрации и т.н.) ще трябва да плащат политическото безхаберие на забравили своя дълг управленци!

Всеки разумен и средноинтелигентен човек ще разбере какво всъщност следва от това – следват ликвидни проблеми, невъзможност за плащане на непосилните енергийни сметки, фалити на предприятия и закриване на обществени институции, хиляди безработни, висока инфлация, обедняване, икономически крах!

Напомняме, че като представители на бизнеса, който е и коректен данъкоплатец, сме работодатели на всички участници в управлението на страната. Именно като техни работодатели настояваме да си вършат работата отговорно и в срок. Уви, не виждаме подобно старание от тяхна страна. Виждаме множество дефицити на умения и огромен „производствен брак“, влияещ разрушително на икономиката ни. Няма разумен работодател, който би търпял дълго това! И нашето търпение се изчерпа!

Настояваме за СПЕШНО решение на Министерския съвет за прилагане на гласуваните чрез Закона за държавния бюджет компенсации на високите ел.енергийни цени. В противен случай, икономическата ситуация в страната ще бъде взривена, а последиците ще бъдат за ВСИЧКИ!

ГОСПОДА УПРАВЛЕНЦИ,

Вашето пребиваване във властта е временно, но икономиката и обществото са постоянни величини, които функционират не от мандат до мандат, не от избори до избори. Икономиката и обществото се нуждаят от отговорно управление, стабилност и предвидимост! Разчитаме поне за кратко да загърбите политическите си битки за оцеляване и да помислите за оцеляването на българската икономика, защото тя трябва да остане и след Вас!

Потърсете оферта

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията

Посочете оператора, който управлява електроразпределителната мрежа на територията на Вашия обект.