Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Информираният избор на пазара на електроенергия - акцент в предстоящите енергийните реформи

Законопроектът, предложен за обществена обсъждане от Министерство на енергетиката, е важна стъпка в посока транспониране на Европейските норми относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия.

Тези промени са необходими не само, за да бъдат изпълнени реформите по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с „Либерализацията на пазара на електроенергия“ и „Разработване на дефиниция и критерии за енергийна бедност“, а и в контекста на цялостната европейска визия за овластяване на потребителите и поставянето им в центъра на енергийната трансформация.

Информираният избор и активните потребители, които знаят своите права и участват в процесите на енергийния пазар, са важни теми за цялото общество. Именно заради това е необходимо промените, заложени в този законопроект, да поставят началото на пътя към един по-добре работещ и развит пазар.

Какъв ще бъде общественият отзвук, каква ще бъде финалната версия на предложените текстове и какво ще се случи в крайна сметка в пленарната зала на Парламента, следете на elca.bg.