Искате ли да проверим дали компенсациите са отразени във фактурите ви?

Финансиране за изграждане на собствени фотоволтаични системи на домакинствата

Дългоочакваната процедура, с която българските домакинства могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи, е обявена от Министерство на енергетиката за обществено обсъждане.

Каква е целта на процедурата?

Целта на процедурата е да се насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до финансиране за купуване на оборудване за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи.

Кой може да се възползва от финансирането?

Вички физически лица, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда, когато:

  • жилището, с което се кандидатства, е основно на кандидата

  • се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.

Какво ще се финансира?

  • Разходи за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв;

  • Фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.

Кога се очаква да стартира процедурата?

1 февруари 2023

Какво ще бъде необходимо да направите, за да кандидатствате?

В момента тече процедурата по обществено обсъждане на проекта на условията за кандидатстване и за изпълнение, които може да намерите тук.

Следете elca.bg, за да научите повече информация за старта на процедурата и всичко по актуалните теми от енергийния пазар.

Elca.bg отговаря на вашите въпроси

На 30 юни 2022 г. парламентът одобри компенсация в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода.

Фирмите с цени под базовата няма да получат компенсация, а тези чиято цена, надвишава базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, ще получат в намален размер, така че резултативната цена след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

Повече информация за компенсациите и дали са отразени правилно във Вашите фирмени фактури можете да научите ТУК

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени в сектор Електроенергетика, считано от 1 юли 2022 година.

Увеличението на мрежовите такси от 1 юли 2022 г. е, както следва:

  • 72% на цената за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа за ЕСО

  • От 83% до над 95% увеличение на цената за пренос и достъп на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско и средно напрежение за мрежовите оператори от групите на ЕВН, Енерго Про и Електрохолд.

Намалението на цената за задължение към обществото от 7.18 лв./MWh на 0.00 лв./MWh.

Повече информация можете да намерите ТУК

Изборът на търговец на електроенергия е възможност да се възползвате от условията на свободния пазар и да намалите сметките за електроенергия за вашия бизнес. Важно е решението да бъде взето на основата на обективна информация както за цената, така и за стабилността и коректността на избрания доставчик на ток. Ето защо заедно със сравнение на офертите, elca.bg ви представя и анализ на условията в договора му.

Сравнение на офертите за ток и условията по договорите за доставка можете да направите с калкулатора на elca.bg, като попълните сумата за месечната си сметка или консумация и посочите кой е вашият мрежови оператор.

Elca.bg е онлайн услуга за сравняване на цени и други условия за доставка на електроенергия. Платформата позволява на всеки потребител бързо и лесно да съпостави офертите на пазара и договорите на търговците на ток и да му помогне да избере най-подходящия доставчик на електроенергия.

Elca.bg не е обвързана с търговци на електроенергия или разпределителни дружества и се финансира със собствени средства. Инвеститор в elca.bg е „Витоша Венчър Партнърс - Фонд I“ КД, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.