Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

elca.bg се включи заедно с експерти от институции, представители на бизнеса и неправителствени организации в Дискусионна кръгла маса “Въглищата и зеленият преход - новите реалности и предизвикателствата за България”, организирана от Института за енергиен мениджмънт миналата седмица. Основните теми на форума бяха свързани с предоговаряне на целите и възможностите в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Ползите за бизнеса от услугите, които нашата дигитална платформа предлага, бяха припознати от представителите на Търговско-промишлената палата - Стара Загора, която се превърна и в наш регионален партньор. Седмица по-късно elca.bg бе препоръчана на членовете на палатата и на местния бизнес като “полезен инструмент, чрез който разходите на дадена фирма могат да бъдат намалени или да се реши проблем”.

Всяка фирма в България може да се възползва от тази възможност и първата стъпка е да провери дали на пазара на електроенергия има по-добри актуални оферти и договорни условия за доставка на ток за бизнеса й с помощта на Калкулатора на elca.bg.