Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

"Борса + % elca.bg exclusive"

Търговец - партньор
Logo
Ритъм 4 ТБ ООД

Месечна оценка

123
лв./ мес.
Борсова цена
Борсова цена

Цената е изчислена въз основа на актуалните нива на цената на електроенергията на БНЕБ. Внимание – действителната цена за периода на доставка може да се различава съществено от тази, използвана за целите на калкулацията.

При консумация на 500 кВтч, еднотарифен електромер, присъединяване към мрежата на ниско напрежение и инсталирана мощност 10 кВт
Енергия
64 лв.
Задължения към обществото
0 лв.
Акциз
1 лв.
Мрежа
37 лв.
ДДС
21 лв.
Общо: 123 лв.

Условия на офертата

Цената се променя по време на договора
Неустойка при предсрочно прекратяване
Право на едностранна промяна в договора

Документи

Образец на Договор
Акценти в Договора

ОФЕРТАТА ВИ ХАРЕСВА?

Заявете договор с избрания доставчик, като попълните данни за вашия обект и контакти в две стъпки.