Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Без компенсации за април 2023 г.

Средната цена* на електроенергията за месец април 2023 падна до 99 евро или 193 лева за мегават час, отбелязвайки своеобразен рекорд за последните близо 20 месеца и приближавайки се до стойностите на юли 2021 година.

За първи път от октомври 2021 г. крайните клиенти на електрическа енергия няма да получат компенсации, не поради административен пинг понг или институционално бездействие, а в резултат на завръщане на ценовите равнища към нормалността и спада на средната борсова цена под базовото ниво от 200 лева за мегават час.

Основните фактори, които определят текущата тенденция на електроенергийния пазар са цените на газа, които също отбелязват рекорден минимум, достигайки до 38 евро за мегават час, въвеждането в експлоатация на нови соларни централи не само у нас, но и в целия регион, както и ефекта от намаленото търсене, в резултат на изградените соларни инсталации за собствени нужди.

Къде ще бъде новата равновесна точка на търсенето и предлагането на електроенергия в контекста на новата пазарна реалност предстои да видим през следващите месеци. Едно обаче е сигурно – изчистването на пазарните отношения от непазарни интервенции е задължително условие за рестарт на системата и съживяването на либерализирания пазар със съответните предимства, които потребителите на електроенергия в България трябва да се научат да изискват и ползват.

*средномесечна цена на сегмент Ден напред, БНЕБ

Потърсете оферта

кВтч./мес.

Не знам каква е консумацията

Посочете оператора, който управлява електроразпределителната мрежа на територията на Вашия обект.