Променят цените в договорите ви за доставка на ток?

Новите цени на КЕВР от 1 юли са добра новина за бизнеса

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение за нови цени в периода от 1 юли 2023 до 30 юни 2024 г., които водят до увеличаване на сметките за електрическа енергия на битовите потребители средно с 4.37%, но и до намаление във фактурите за електроенергия на бизнеса с около 10%.

С Решение № БП-Ц-14 / 30.06.2023 на КЕВР новите цени на мрежовите услуги падат средно с около 20% за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа за ЕСО и с около 30% за пренос и достъп на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско и средно напрежение за мрежовите оператори от групите на ЕВН, Енерго Про и Електрохолд. В сметките за електроенергия на бизнеса това ще се отрази като намаление с 10% от общата стойност на фактурата.

Спомняте ли си кварталния супермаркет във Варна, който имаше месечна консумация 15 MWh и предоставена мощност 30 КW и до вчера трябваше да плаща 1390 лв. без ДДС за мрежови услуги? От днес собственикът му вече ще дължи 995 лв. за пренос и достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа (ЕСО и Енерго Про).

За бизнесите, които не са потребители на свободния пазар и все още са на регулирани цени, влиза в сила поскъпването с 4,37% на цените на електроенергия, валидно и за битовите потребители.

С Решението на КЕВР можете да се запознаете подробно тук.

Въпроси и отговори

Цените на мрежовите услуги като достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа, както и цена за задължения към обществото се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се заплащат от всички клиенти, както на регулирания, така и на свободния пазар.

На договаряне подлежи единствено цената на електрическата енергия и свързаните с нея разходи за балансиране на потреблението. Цената на тока зависи от индивидуалния профил на потребление на клиента, периода на доставка, котировките на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ) и борсите на електрическа енергия в региона, сроковете на договора и условията на плащане.

Цените на мрежовите услуги като достъп и пренос през електропреносната и електроразпределителната мрежа се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се заплащат от всички клиенти, както на регулирания, така и на свободния пазар.

Клиентите заплащат и цена за Задължения към обществото, която също подлежи на регулиране от КЕВР.

На свободния пазар на електроенергия се заплащат: Цена за електрическа енергия; Цени за мрежови услуги; Цена за задължения към обществото; Данъци, определени от държавата, като акциз, ДДС и др.

На договаряне подлежи единствено цената на електрическата енергия и свързаните с нея разходи за балансиране на потреблението. Цената на тока зависи от индивидуалния профил на потребление на клиента, периода на доставка, котировките на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ) и борсите на електрическа енергия в региона, сроковете на договора и условията на плащане.